Ψαρεμα – Συρτη & ανασκόπηση της αλιείας

Ψαρεμα – Ανασκόπηση της αλιείας

Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί πόσο πανάρχαιο είναι το ψάρεμα; Ποια είναι η προϊστορία του και ποια είδη αλιείας έχουμε συναντήσει ως ανθρωπότητα με το πέρασμα των ετών;

ψαρεμα

Ψάρεμα

Το ψαρεμα είναι μια πανάρχαια και ευρέως διαδεδομένη πρακτική (άνθρωποι παρατηρούνται να ψαρεύουν στην Αρχαία Αίγυπτο, Ινδία, Αρχαία Ρώμη, Προκολομβιανή Αμερική, Σκανδυναυϊα, Κίνα και την Αρχαία Ελλάδα).

Η αλιεία χρονολογείται ότι υπήρχε από την Ανώτερη Παλαιολιθική Εποχή, δηλαδή περίπου πριν από 40.000 χρόνια. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουμε στους αρχαιολογικούς μας χώρους.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και ποικιλία που εμφανίζουν τα είδη αλιείας ανάλογα με το χώρο δραστηριοποίησής της.

Το επικρατέστερο είδος ψαρεματος είναι η θαλάσσια αλιεία και η αλιεία των εσωτερικών υδάτων, δηλαδή των “γλυκών νερών” (ποταμιών, λιμνών)

Η Θαλάσσια αλιεία διακρίνεται σε Ελεύθερη, σε Ανοικτή, σε Ωκεάνια ή Υπερπόντια καθώς και σε αλιεία Βαθέων υδάτων.

Είδη αλιείας θεωρούνται επίσης και η Παράκτια αλιεία ή των εσωτερικών υδάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται στα χωρικά ύδατα.

Στα είδη αλιείας συγκαταλέγεται και η Ατομική αλιεία που πραγματοποιείται σε μικρή σχετικά έκταση και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό και η αντίθετη της η Μεγάλη αλιεία ή βιομηχανική, η οποία περιλαμβάνει και τη χρήση αντίστοιχου εξοπλισμού (χρήση σκάφους). Καθώς και η Αλιεία επιφάνειας ή βυθού.

Ψάρεμα

Τέλος, τα είδη αλιείας μπορούν να κατηγορηοποιηθούν ανάλογα και με τις ιδιότητες των ασχολουμένων. Δηλαδή εάν είναι για λόγους ψυχαγωγίας “Ερασιτεχνική αλιεία» ή για βιοποριστικούς λόγους “Επαγγελματική”

Η τεχνική της συρτής (Συρτή αφρού & Συρτή βυθού)

Τι είναι η συρτη;
Το ψάρεμα της συρτής επιτυγχάνεται με ένα μηχανοκίνητο σκάφος και ενώ αυτό βρίσκεται σε κίνηση, κρατώντας με το χέρι την πετονιά η οποία σύρεται, (συρτη αφρού), είτε με καλάμι για τη συρτη που είναι στερεωμένο στη πρύμνη του σκάφους (συρτη βυθου).

συρτη

Συρτη βυθού

Advertisements